Jak pracovat s textem - díl 1.

V tomto článku vám přinášíme zábavné a univerzálně využitelné metody, které můžete vyzkoušet s téměř jakýmkoliv textem. Seznamte se s prvními 7 metodami, se kterými v materiálech pracujeme. Jdeme na to :)

Jak pracovat s textem

 

Cesta hrdiny

Cesta hrdiny je grafické zachycení putování hlavní postavy příběhem, díky němuž si čtenáři uvědomují, co daná postava zažila, s kým se setkala a co dělala. Do různých částí cesty mohou čtenáři zapisovat v bublinách svoje vlastní myšlenky, konfrontovat je s hrdinovými, hodnotit jeho jednání atd. Může být třeba i formou koláže. Čtenáři mohou zpracovávat stejnou postavu anebo různé z různých knih a porovnávat je.

 

Čtení s předvídáním

Jedná se o metodu, kdy čtenáři čtou text po částech, které postupně dostávají na proužkách papíru (když se naučí touto metodou pracovat, stačí části pouze graficky oddělit, případně očíslovat). Po přečtení každé části textu předvídají, jak bude text pokračovat. Následuje čtení další části textu, kdy zvažují, nakolik se splnily jejich předpovědi, a posléze předvídají další pokračování textu.

Pro přesnější záznam předvídání (a argumentace k němu) se někdy používá varianta této metody zvaná čtení s tabulkou předpovědí, v níž čtenáři vyplňují tabulku tempem, které jim vyhovuje.

 

Hraní rolí

Děti si vyberou, jakou roli budou zastávat. Jejich charakteristiku dostanou v zadání. K textu pak přistupují z pohledu svojí role.

Přehled rolí a jejich popis:

 • Spojovatel vytváří spojení mezi textem a vlastním životem, vlastními zkušenostmi
 • Tazatel vypracuje pro skupinu seznam otázek, které se stanou základem jejich diskuse nad textem
 • Mistr pasáží určuje části textu, které stojí za to si zapamatovat
 • Ilustrátor provádí grafické obrazy, vizuální vidění textu

Je možné vytvořit i další role, například:

 • Vykladač postav zamýšlí se nad postavami a diskutuje o nich
 • Hledač slov vyhledává v textu zajímavá, nejasná či důležitá slova
 • Badatel zjistí informace o tématech, která se vážou k textu
 • Popularizátor (překladatel) převádí text do podoby, jíž by rozumělo i mladší dítě

 

I.N.S.E.R.T

Metoda insert využívá symbolů pro označení jednotlivých položek v textu. Čtenáři si tak v průběhu čtení ujasňují vztah k informacím, které jsou jim předkládány.

 • fajfka je informace pro mě známá, to vím
 • plus je nová informace, to jsem nevěděl/a
 • mínus je v rozporu s tím, co jsem si myslel/a
 • otazník znamená nerozumím, chci se zeptat

Je možné postupovat i prostřednictvím tzv. tabulky I.N.S.E.R.T., do níž si čtenář zapisuje nejdůležitější informace z textu, a tak si vytváří svůj individuální zápis. Důležité je, aby zapisoval celou informaci, ne pouhé pojmy či hesla. Doporučení: cca 3 informace k fajfce a plusu, 1 informaci do sloupce s otazníkem a 1 s mínusem.

 

Pětilístek

Tuto aktivitu můžeme zařadit při uvedení do tématu ale i ve fázi sebehodnocení. Jedná se o shrnutí toho, co čtenáři vědí, co je napadá, a co se dozvěděli z textu. Pětilístek je založen na zaznamenávání hesel o tématu.

Postup je následující:

Popiš, shrň, co si představuješ pod konkrétním tématem (souvisejícím s danou knihou či lekcí).

 • 1. řádek: jedním slovem vyjádři téma, které popisujeme (podstatné jméno)
 • 2. řádek: dvěma slovy napiš vlastnosti tématu (přídavná jména)
 • 3. řádek: třemi slovy zaznamenej děj, co téma dělá, co se s ním děje (slovesa)
 • 4. řádek: čtyřmi slovy napiš větu, která se vztahuje k danému tématu (slogan)
 • 5. řádek: jedním slovem proveď shrnutí tématu (většinou synonymem)

 

Volné psaní

Čtenářům je zadáno slovo, slovní spojení nebo věta (např. štěstí). Jejich úkolem je po předem stanovenou dobu psát v souvislých větách vše, co je k tématu napadne. Tužka se nesmí tzv. odlepit od papíru. Pokud už dítě neví, co psát, pak i tento fakt zapisuje do textu, který tvoří. Např. Štěstí je pro každého něco jiného. Už nevím, co o něm psát. Možná to, že štěstí, se nedá koupit. Napoprvé je tato metoda obtížná, ale při opakovaném nácviku již nečiní větší obtíže.

 

1. ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012. ISBN 978-80-905036-8-7. Upraveno, kráceno.

2. ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina a Hana KOŠŤÁLOVÁ, ed. Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2007. Upraveno, kráceno.

3. Kritické myšlení [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: www.kritickemysleni.cz/

4. Pomáháme školám k úspěchu [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu


Nejčtenější články

Nature / Příroda

29. 4. 2020

I když aktuálně nemůžeme cestovat, díky Iainovi a jeho kouzelnému oknu se dostaneme do vesmíru, pod vodu, na poušť i na Antarktidu za tučňáky. Samozřejmě v angličtině :)

Food and Health / Výživa a zdraví

15. 4. 2020

V tomto videu vám Rob na dvojčatech Phillovi a Stevovi ukáže, jaké výhody má zdravý životní styl a představí vám potravinovou pyramidu. Tak co si dáte? :) 

Czech composer Antonín Dvořák / Český skladatel Antonín Dvořák

23. 3. 2020

V tomto videu vás Iain seznámí s Antonínem Dvořákem. Dozvíte se, kde se skladatel narodil, v kolika letech složil první skladbu...