Czech composer Antonín Dvořák / Český skladatel Antonín Dvořák

V tomto videu vás Iain seznámí s Antonínem Dvořákem. Dozvíte se, kde se skladatel narodil, v kolika letech složil první skladbu i jaký byl jeho nejoblibenější dopravní prostředek. Ale hlavně potkáte Rusalku! Usaďte se, začínáme :)

V rámci ESF projektu Janička (Ianua Linguarum Reserata) jsme ve spolupráci s rodilými mluvčími vytvořili sadu 20 anglických výukových videí včetně pracovních a metodických listů do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Videa, natočená ve spolupráci s  www.film21.cz, pokrývají širokou paletu probírané látky a zajímavou a zábavnou formou kombinují anglický jazyk a obsah výuky. Projekt byl původně zaměřený na 3. až 5. třídy základní školy, ale videa i materiály dobře fungují i v domácím prostředí. Každý týden vás čekají dvě videa s pracovními listy zdarma. A věříme, že vaše děti (i vás) budou bavit :)

K videu jsou ke stažení tyto materiály:


Nejčtenější články

Nature / Příroda

29. 4. 2020

I když aktuálně nemůžeme cestovat, díky Iainovi a jeho kouzelnému oknu se dostaneme do vesmíru, pod vodu, na poušť i na Antarktidu za tučňáky. Samozřejmě v angličtině :)

Body parts / Části těla

19. 3. 2020

V tomto videu se seznámíme s jednotlivými částmi lidského těla a jejich správným pojmenováním. Samozřejmě v angličtině :)