Dona Carla nikdo nezastaví

Úroveň 3. a 4. úroveň / průzkumník a objevitel
Třída 4.–5. ročník
Časový odhad Cca 40 minut, záleží na rychlosti čtení
Rozvíjená dovednost Čtenář vyhledá a zpracuje informace z textu. Posoudí chování postav v příběhu.
Pomůcky Papír, tužka
Zdroj SCHERZ, Oliver. Dona Carla nikdo nezastaví, z německého originálu přeložila Michaela Škultéty, ilustrovala Aneta Žabková. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1257-7.
Téma Cestování, lidské vlastnosti
Dona Carla nikdo nezastaví

Soubory ke stažení

Podobné materiály

Ostrov v Ptačí ulici – metodika

Úroveň 3 - učeň, 4 - průzkumník
Třída 4. třída, 5. třída, 6. třída
Téma 2. světová válka, Život v ghettu

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Úroveň 3 - učeň, 4 - průzkumník
Třída 5. třída, 6. třída, 7. třída
Téma Dobrodružství, Fantasy svět, Vlastnosti (lidí nebo knižních postav)