O Ctiradovi a Šárce

Úroveň 3. a 4. úroveň / průzkumník a objevitel
Třída 4.–6. ročník
Časový odhad Cca 60 minut, záleží na rychlosti čtení
Rozvíjená dovednost Dítě porozumí textu, sestaví obrázkovou osnovu, umí jej převyprávět.
Pomůcky Papír, tužka, text, pracovní list
Zdroj ČERNÝ, Jiří, Pavel ZÁTKA a Zdeněk ADLA. Obrázky z českých dějin a pověstí. 9. vyd. Ilustroval Jiří KALOUSEK. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03686-1.
Téma Historie, pověst, válka
O Ctiradovi a Šárce

Soubory ke stažení

Materiál je přístupný registrovaným rodičům. Více informací naleznete v záložce O projektu.

Podobné materiály

Ostrov v Ptačí ulici – metodika

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 4. třída, 5. třída, 6. třída

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 5. třída, 6. třída, 7. třída

Dona Carla nikdo nezastaví

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 4. třída, 5. třída