Lichožrouti 2

Úroveň 3. a 4. úroveň / průzkumník a objevitel
Třída 3.–6. ročník
Časový odhad Cca 40 minut, záleží na rychlosti čtení
Rozvíjená dovednost Podle zadání umí dítě vyhledat v jednoduchém delším textu potřebné informace. Využívá různé zdroje informací, orientuje se na webové stránce. Dítě vymyslí možné varianty (vývoje) příběhu po navozujících otázkách a zdůvodní své tvrzení.
Pomůcky Papír, tužka
Zdroj ŠRUT, Pavel. Lichožrouti. Vyd. 2. Ilustrovala Galina MIKLÍNOVÁ. Praha: Paseka, 2012. ISBN 978-80-7432-178-8.
Téma Blog, Lichožrouti
Lichožrouti 2

Soubory ke stažení

Materiál je přístupný registrovaným rodičům. Více informací naleznete v záložce O projektu.

Podobné materiály

Ostrov v Ptačí ulici – metodika

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 4. třída, 5. třída, 6. třída

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 5. třída, 6. třída, 7. třída

Dona Carla nikdo nezastaví

Úroveň 3 - průzkumník, 4 - objevitel
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Třída 4. třída, 5. třída